Z dniem 15 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie członków Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne ustanowiło Radę ISP01. W skład Rady powołano łącznie 10 członków, w tym 6 z sektora przedsiębiorstw i 4 z sektora nauki oraz IOB, w tym klastrów.

 

Skład Rady ISP01 przedstawia się następująco:

 

1. Pan Zbigniew Karpiński
Przewodniczący Rady (Centrum Techniki Okrętowej S.A.)

2. Pani Jowita Zielinkiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.)
3. Pani Joanna Przedrzymirska
Członek Rady (Instytut Morski w Gdańsku)
4. Pani Natalia Gorska
Członek Rady (Uniwersytet Gdański)
5. Pan Marek Michalak
Członek Rady (KERI Sp. z o.o. Sp. k.)
6. Pan Łukasz Gerigk
Członek Rady (Stocznia Remontowa NAUTA S.A.)
7. Pan Kazimierz Lewandowski
Członek Rady (CEMET LTD. Sp. z o.o.)
8. Pan Grzegorz Cucjew
Członek Rady (Hydromega Sp. z o.o.)
9. Pan Ireneusz Czarnowski
Członek Rady (Akademia Morska w Gdyni)
10. Pan Marek Grzybowski
Członek Rady (Polski Klaster Morski)