Zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przystąpienie do Porozumienia, po dacie jego podpisania, nowych podmiotów następuje poprzez złożenie do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Rady, podpisanej Deklaracji przystąpienia do Porozumienia. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia.

 

Decyzją Rady inteligentnej specjalizacji Technologie offshore i portowo-logistyczne niezbędne DOKUMENTY należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Rady tj. w Gdańsku 80-392, przy ulicy Szczecińskiej 65, pokój nr 003 (parter).

 

W przypadku podpisania przez nowy podmiot Deklaracji przystąpienia do Porozumienia, stanie się on stroną  Porozumienia, co oznacza, że akceptuje jego treść.