17 kwietnia 2018 roku, zespół badawczy z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMED, pod przewodnictwem dr. hab. med. Piotra Siondalskiego, dokonał eksperymentalnego wszczepienia u trzech owiec oryginalnej protezy zastawki serca wykonanej z bakteryjnej nanocelulozy (BNC). Operacje przeprowadzono w Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.

  
Proteza z bionanocelulozy - gotowa do implantacji.

Ze strony KU Leuven w projekcie wziął udział profesor Bart Meuris. Skład zespołu stanowili również dr n. med. Magdalena Kołaczkowska - kardiochirurg i dr n. med. Maciej Kowalik - anestezjolog. Operacje zakończyły się sukcesem i zapoczątkowały półroczny okres obserwacji, której celem jest sprawdzenie funkcji wszczepionej zastawki serca oraz zbadanie ewentualnych zmian degeneracyjnych w obrębie zastosowanego bioimplantu z BNC.    


Proteza z bionanocelulozy - dobra funkcja po implantacji w układzie krążenia owcy.

Współpraca między GUMED, a KU Leuven została nawiązana w 2016 roku, w ramach realizacji projektu pt. „Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej” o akronimie  „Kardio-BNC”. Celem projektu jest wykazanie w badaniach przedklinicznych przydatności bakteryjnej nanocelulozy jako bioimplantu w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Projekt jest realizowany od 2014 roku przez GUMed, Centrum Techniki Okrętowej S.A. oraz firmę Bovil - Biotech, producenta oryginalnej, polskiej BNC, Politechnikę Gdańską - Wydziały Chemiczny i Mechaniczny, Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Religi.

Do tej pory opracowano i wyprodukowano BNC o własnościach fizycznych i biologicznych umożliwiających zastosowanie jej jako protezy naczyniowej oraz zastawkowej serca. Przeprowadzono badania ex vivo oraz dokonano kilkudziesięciu eksperymentalnych wszczepień in vivo różnych bioimplantów u świń.       

Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej w KU Leuven jest światowej sławy ośrodkiem specjalizującym się w badaniach przedklinicznych różnych bioimplantów stosowanych w kardiochirurgii. Współpraca z profesorem Bartem Meurisem przybliża etap badań klinicznych nad nową zastawką uszytą z polskiej BNC oraz opracowaną przez kardiochirurgów i bioinżynierów z Gdańska.


Pacjent jeden dzień po operacji wszczepienia zastawki serca.