Pracownicy Zespołu Badań Poligonowych CTO S.A. dokonywali pomiarów podczas prób morskich na promie pasażersko-samochodowym ELEKTRA. Dodatkowo przeprowadzone zostały badania drgań i hałasów podczas eksploatacji wraz z analizą i rekomendacjami.

Jesteśmy dumni z naszej pracy, w szczególności dlatego, że jednostka ta zdobyła tytuł "statku roku" w konkursie Marine Propulsion Awards.