Z dniem 15 marca 2016 roku Walne Zgromadzenie członków Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne ustanowiło Radę ISP01. W skład Rady powołano łącznie 10 członków, w tym 6 z sektora przedsiębiorstw i 4 z sektora nauki oraz IOB, w tym klastrów.

 

Skład Rady ISP01 przedstawia się następująco:

 

1. Pan Zbigniew Karpiński
Przewodniczący Rady (Centrum Techniki Okrętowej S.A.)

2. Pani Jowita Zielinkiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.)
3. Pani Joanna Przedrzymirska
Członek Rady (Instytut Morski w Gdańsku)
4. Pani Natalia Gorska
Członek Rady (Uniwersytet Gdański)
5. Pan Marek Michalak
Członek Rady (KERI Sp. z o.o. Sp. k.)
6. Pan Łukasz Gerigk
Członek Rady (Stocznia Remontowa NAUTA S.A.)
7. Pan Kazimierz Lewandowski
Członek Rady (CEMET LTD. Sp. z o.o.)
8. Pan Grzegorz Cucjew
Członek Rady (Hydromega Sp. z o.o.)
9. Pan Ireneusz Czarnowski
Członek Rady (Akademia Morska w Gdyni)
10. Pan Marek Grzybowski
Członek Rady (Polski Klaster Morski)

Zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przystąpienie do Porozumienia, po dacie jego podpisania, nowych podmiotów następuje poprzez złożenie do Zarządu Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Rady, podpisanej Deklaracji przystąpienia do Porozumienia. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia.

 

Decyzją Rady inteligentnej specjalizacji Technologie offshore i portowo-logistyczne niezbędne DOKUMENTY należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Rady tj. w Gdańsku 80-392, przy ulicy Szczecińskiej 65, pokój nr 003 (parter).

 

W przypadku podpisania przez nowy podmiot Deklaracji przystąpienia do Porozumienia, stanie się on stroną  Porozumienia, co oznacza, że akceptuje jego treść.