ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Centrum Techniki Okrętowej S. A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na:

„Sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i środków czystości w 2022 roku"

Postępowanie obejmuje trzy części:

Część 1: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w 2022 roku;

Część 2: Dostawa artykułów spożywczych w 2022 roku;

Część 3: Dostawa środków czystości w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2021 r.

Kryterium oceny ofert: zaoferowana cena 100%

Okres realizacji umowy: 2022 rok, sukcesywnie, na podstawie zamówień cząstkowych.

Wadium nie jest wymagane.

Postępowanie nie jest postępowaniem, do którego stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 A Wykaz materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 Zał. nr 1 B Wykaz artykułów spożywczych

Zał. nr 1 C Wykaz środków czystości

Zał. nr 2 Oświadczenie

Zał. nr 3 Oświadczenie