Centrum Techniki Okrętowej S.A. jako jednostka naukowa, a także nasi pracownicy aktywnie działają w następujących organizacjach:

IMO - International Maritime Organization - membership since 2004 r.

ITTC - International Towing Tank Conference - membership since 1973 r.

NAFEMS - International Association for the Engineering Modelling, Analysis and Simulation Community - membership since 2008 r.

EGOLF - European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - membership since 2014 r.

ISO - International Organization for Standardization

EPI - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Polish Chamber of Maritime Commerce  (Krajowa Izba Gospodarki Morskiej)

Association of Polish Maritime Industries

Polish Centre for International Maritime Organization

Rada Techniczna oraz Ośrodek ds. IMO Polskiego Rejestru Statków S.A.

Polish Acoustical Society

Appeal Maritime Chamber

KORAB The Society of Polish Naval Architects and Marine Engineers

Pomeranian Smart Specilisation ISP 1 - Offshore Port and Logistics Technologies

Pomeranian Smart Specilisation ISP 4 – Medical Technologies