ROK 2019

D. Darnikowski
M. Mieloszyk
Investigation into the Lithium-Ion Battery Fire Resistance Testing Procedure for Commercial Use
„Batteries” (czasopismo naukowe) Wydawnictwo MDPI
K. Jańczyk
T. Naumann
J. Rumiński
The influence of image masks definition on segmentation results of histopathological images using convolutional neural network.
DOI 10.1109/HSI47298.2019.8942600
12th International Conference on Human System Interaction (HSI)
P. Król Blade Section Profile Array Lifting Surface Design Method for Marine Screw Propeller Blade
No 4 (104) 2019 Vol.26, s.134-141
Polish Maritime Research
P. Król Vortex model of ideal guide vane and its application to the real guide vane
Sixth International Symposium on Marine Propulsors smp’19, Rzym
M. Kraskowski Numerical and experimental analysis of the helicopter's flotation system
European Rotorcraft Forum, 2019, Warszawa
M. Wawrzusiszyn
R. Kołodziej
S. Bielicki
Numerical analysis of the container vessel's self-propulsion at different rudder deflection angles
Numerical Towing Tank Symposium, 2019 Tomar, Portugalia
R. Kołodziej Numerical approach to assessment of maneuvering properties of ship with a single propeller
4th - Costal, Offshore and Ocean Engineering Conference, Gdańsk
   

 


 YEAR 2018

M. Drzewiecki THE PROPAGATION OF THE WAVES IN THE CTO S.A. TOWING TANK
Polish Maritime Research
M. Drzewiecki GENERATION AND PROPAGATION OF NONLINEAR WAVES IN A TOWING TANK
Polish Maritime Research
P. Król BLADE SECTION PROFILE ARRAY LIFTING SURFACE DESIGN METHOD FOR MARINE SCREW PROPELLER BLADE
Polish Maritime Research
M. Drzewiecki CONTROL OF THE WAVES IN A TOWING TANK WITH THE USE OF A BLACK BOX MODEL
Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG
M. Kałużna
P. Grudowski
Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP – propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu.”DOI 10.15199/48.2018.9.22
Problemy Jakości.
Czasopisma Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
M. Kałużna Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie.
DOI 10.15199/33/2018.08.12
Materiały budowlane.
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.
P. Jakubowski
L. Kwapisz
M. Radzieński
“On some problems with vibroacoustic LDV measurements for windows"
65 Otwarte Seminarium z Akustyki.
35 Sympozjum z Hydroakustyki. Polsko-Niemiecka Strukturalna Konferencja z Akustyki
K. Jańczyk
K. Czuszyński
J. Ruminski
“Digits Recognition with Quadrant Photodiode and Convolutional Neural Network”
11th International Conference on Human System Interaction (HSI)

 


YEAR 2017

J. Felicjancik
M. Gatz
J. Badur
Development of a coupled numerical and experimental approach to hydrodynamic noise estimation,
Vol. 137., (2017), s.1-12
Transactions of Fluid Flow Machinery
M. Drzewiecki Modelling, Simulation and Optimization of the Wavemaker in a Towing Tank, vol. 577, ss. 570-579
Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation. KKA 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing
Z. Burciu
T. Abramowicz-Gerigk
J. Jachowski
E. Kornacka
M. Wawrzusiszyn
Experimental and numerical investigation of towing resistance of the innovative pneumatic life raft
No. 2 (94) 2017 Vol. 24
Polish Maritime Research
J. Felicjancik Analizy eksperymentalne i numeryczne śruby nastawnej w przepływie wokół śruby swobodnej przy napływie skośnym,
Monografie 2017 (42)
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce.
Nauki techniczne i inżynieryjne Część VII
J. Felicjancik Podstawy i celowość badań i analiz hydroakustycznych pędników okrętowych
Monografie 2017 (42)
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce.
Nauki techniczne i inżynieryjne Część VII
M. Drzewiecki The propagation of waves in the CTO towing tank.
HYDRONAV 2017
M. Drzewiecki Modelling, Simulation and Optimization of the Wavemaker in a Towing Tank.
Krajowa Konferencja Automatyki KKA 2017
K. Pastwa Computational model for the coupled dynamic analysis of the offshore wind turbine operation.
HYDRONAV 2017
T. Bugalski Model scale experimental tests results on R/V NAWIGATOR XXI.
HYDRONAV 2017
M. Weryk Overview of Sea Trial tests on R/V NAWIGATOR XXI.
HYDRONAV 2017
P. Król Application of vortex flow model in propeller - stator system design and analysis.
HYDRONAV 2017
J. Felicjancik Using numerical simulations to improve prediction of hydroacoustic noise emission.
HYDRONAV 2017
P. Hoffmann Overview of CFD investigations on R/V NAWIGATOR XXI and her propeller.
HYDRONAV 2017
L. Wilczyński Recent changes in the ITTC recommended procedures and guildelines regarding ship model testing and ship performance prediction.
HYDRONAV 2017
P. Jakubowski
M. Kuśmierek
K. Kopaczewski
Badania przechodzenia dźwięku przez okno przy pomocy kamery akustycznej i wibrometru laserowego. Study of the Sound Transmission Through the Window Using an Acoustic Camera and a Laser Doppler Vibrometer.
Otwarte Seminarium Akustyki
OSA 2017
P. Jakubowski
M. Kuśmirek
Program do szybkiej prognozy izolacyjności akustycznej okien. Program for Fast Prediction of Window Acoustic Insulation
Otwarte Seminarium Akustyki
OSA 2017

 


YEAR 2016

S. Kowalczyk
J. Felicjancik
Numerical and experimental propeller noise investigations. Vol. 120, pages 108-115
Ocean Engineering
T. Moan
T. Bugalski
An Overview of Analysis and Design of Offshore Wind Turbines.
DOI 10.1007/978-3-319-39095-6_11
pp. 169-171
Chapter in book
MARE-WINT
D. Veic
M. Kraskowski
T. Bugalski
Bottom Fixed Substructure Analysis, Model Testing and Design for Harsh Environment.
DOI 10.1007/978-3-319-39095-6_13
pp. 193-211
Chapter in book
MARE-WINT
M. Wawrzusiszyn
T. Bugalski
Analizy numeryczne CFD właściwości oporowych i napędowych modelu KCS.
ISBN (całość) 978-83065362-13-1
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce.
Nauki techniczne i inżynieryjne Część VI
M. Drzewiecki Modernizacja kaskadowego układu regulacji wywoływacza fal basenu modelowego.
ISSN 2353-1290
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 47.
J. Felicjancik
S. Kowalczyk
K. Felicjancik
K. Kawecki
Symulacje numeryczne charakterystyk hydrodynamicznych swobodnego pędnika okrętowego.
Polish Maritime Research
Polish Maritime Research No. 4 (92) 2016 Vol. 23
pp. 16-22
J. Felicjancik Numeryczne modelowanie kawitacji w przepływie wokół śruby okrętowej.
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
M. Drzewiecki Cyfrowy układ regulacji wywoływacza fal basenu modelowego - vol. 7., nr 4, 2016 r.
e-pismo AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA
J. Felicjancik Propeller investigations by means of numerical simulation.
4th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for Maritime Industry (AMT'15)
S. Kowalczyk
J. Felicjancik
Propeller Noise Investigations
"Archive of Hydroacoustics"
The 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics.
L. Wilczyński
M. Ditrich
P. Jakubowski
K. Dawidowska
Acoustic diagnostics of the axial pump with magnetically suspended and driven impeller.
The 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics. XXXIII Symposium on Hydroacoustics. May 17-20.2016 Jastrzębia Góra
M. Weryk Nawigator XXI vessel vibration and underwater noise emission in shallow water.
The 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics. XXXIII Symposium on Hydroacoustics. May 17-20.2016 Jastrzębia Góra
J. Felicjancik
P. Król
T. Bugalski
Experimental and Computational Analysis of the Ship Propeller in Open Water Conditions for Inclined Flow.
19th Numerical Towing Tank Symposium.
NuTTS 2016
H. Streckwall
T. Lücke
T. Bugalski
J. Felicjancik
T. Goedicke
L. Greitsch
A. Talay
M. Alvar
Numerical Studies on Propellers in Open Water and behind Hulls aiming to support the Evaluation of Propulsion Tests.
19th Numerical Towing Tank Symposium.
NuTTS 2016
P. Jakubowski
K. Kopaczewski
L. Kwapisz
A. Maurin
Badania akustyczne okien w zakresie wyznaczania izolacyjności akustycznej
LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki (2016)

 


YEAR 2015

M. Weryk
E. Kozaczka
G. Grelowska
Study of Noise Propagation for Small Vessels. Vol. 40, No 2, pages 267-272
ARCHIVES OF ACOUSTICS
M. Kuśmirek Hałas w szkole.
Przegląd Oświatowy Nr 18.
Dwutygodnik "Solidarności" Pracowników Nauki i Oświaty
M. Walk Drzwi przeciwpożarowe - zmiany w metodyce badawczej.
Świat Szkła 3 (194)
P. Jakubowski Akustyka budowlana badania izolacyjności akustycznej.
Kwartalnik OKNO
T. Bugalski
M. Wawrzusiszyn
P. Hoffmann
Numerical Simulations of the KCS - Resistance and Self-Propulsion. Vol III, pp. 251-256
Tokyo 2015 A Workshop on CFD in Ship Hydrodynamics, Proceedings.
2-4 December 2015 Tokyo
T. Bugalski
M. Wawrzusiszyn
P. Hoffmann
Numerical Simulations of Ship Hull-Propeller Interaction Phenomena.
18th Numerical Towing Tank Symposium.
28-30 September 2015, Cortona, Italy
J. Felicjancik Propeller investigations by means of numerical simulation
Międzynarodowa konferencja naukowa, Istambuł, Turcja
AMT 2015
M. Kuśmirek
P. Jakubowski
J. Adamczyk
K. Kopaczewski
M. Panaś
"Zastosowanie aktywnych metod tłumienia hałasu w centralach klimatyzacyjnych."
Referat opublikowany w Postępach Akustyki, wydany przez Polskie Towarzystwo Akustyki.
62 Otwarte Seminarium z Akustyki.
Wrocław 7-11.09.2015
P. Jakubowski
M. Kuśmirek
K. Kopaczewski
M. Weryk
M. Panaś
J. Adamczyk
L. Kwapisz
"Wpływ parametrów konstrukcji okien na izolacyjność akustyczną."
Referat opublikowany w Postępach Akustyki, wydany przez Polskie Towarzystwo Akustyki.
62 Otwarte Seminarium z Akustyki.
Wrocław 7-11.09.2015

 


YEAR 2014

T. Bugalski
J. A. Szantyr
Numerical Analysis of the Unsteady Propeller Performance in the Ship Wake Modified By Different Wake Improvement Devices
Vol. 21, Issue 3, pages 32-39, ISSN 1233-2585, September 2014
Polish Maritime Research
T. Tabaczek
T. Bugalski
Drag and Torque on Locked Screw Propeller
Vol. 8 Number 3 September 2014
Pages 441÷447, ISSN 2083-6473
TransNav - International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation.
S. Ukleja
M. Walk
H. Modrzejewska
R. Kaźmierowski
Fire resistance testing of railway rolling stock - initial findings from the implementation of a standard EN 45545-3
2013.
Przegląd Kolejnictwa. Vol 58 (164), pp. 79-91, Warsaw 2014.
Przegląd Kolejnictwa
T. Bugalski
J.A. Szantyr
Numerical Analysis of Propeller-induced Pressure Pulses in Wakes Modified by Improvement Devices.
17th Numerical Towing Tank Symposium, 28-30 September, 2014, Marstrand, Sweden.
T. Bugalski
J.A. Szantyr
Numerical Analysis of the Unsteady Propeller Performance in the Ship Wake Modified By Different Wake Improvement Devices,
20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, HYDRONAV’2014, Wroclaw, 24-25 June 2014.
T. Tabaczek
T. Bugalski
Drag and torque on locked screw propeller.
20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, HYDRONAV’ 2014, Wroclaw, 24-25 June 2014
M. Kraskowski
D. Veić
CFD and experimental analysis of the wave-induced forces on the support structure of the offshore wind turbine.
20th International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, HYDRONAV’ 2014, Wroclaw, 24-25 June 2014
M. Kraskowski
D. Veić
Computations of wave loads on support structures of bottom-fixed offshore wind Turbi
17th Numerical Towing Tank Symposium, 28-30 September, 2014, Marstrand, Sweden.
S. Kowalczyk
P. Hoffmann
Propeller noise investigations by means of middle size cavitation tunnel measurements.
1st International Meeting – Propeller noise and Vibration, 6-7 November 2014, Istanbul Technical University, Turkey
M. Suzanne
S. Ukleja
M. Delichatsios
J. Zhang
B. Karlsson
Fundamental flame spread and toxicity evaluation of fire retarded polymers.
Fire Safety Science-Proceedings Of The Eleventh International Symposium, February 10 – 14, 2014, University of Canterbury, New Zealand.
S. Ukleja
M. Delichatsios
J. Zhang
M. Suzanne
Carbon monoxide production during underventilated fires in corridors.
Fire Safety Science-Proceedings Of The Eleventh International Symposium, February 10 – 14, 2014, University of Canterbury, New Zealand.
M. Suzanne
A. Ramani
S. Ukleja
M. McKee
M. Delichatsios
J. Zhang
D. Bakirtzis
Experimental and Numerical Study of Thermal Stability and Fire Performance of Brominated and Halogen-free Flame Retardants in Glass-fibre Reinforced Poly (butylene terephthalate).
Fire Safety Science-Proceedings Of The Eleventh International Symposium, February 10 – 14, 2014, University of Canterbury, New Zealand.
M. Weryk
W. Szkudlarek
Underwater Radiated Noise measurements in shallow waters.
Forum Acusticum, Kraków 2014