Projekty strukturalne zrealizowane przez CTO S.A. w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

INRETRO - Numerical Separation of Propeller/Hull Interaction to support Retrofit Measures and Propulsion Test Evaluations
STREAMLINE - Strategiczne badania na rzecz innowacyjnych koncepcji napędów okrętowych
AQUO - Cichsze oceany - zmniejszenia oddziaływania hałasu podwodnego jednostek pływających
FLOODSTAND - Zintegrowane modelowanie zalewania i zatapiania statków oraz opracowanie standardu w zakresie stateczności i zarządzania kryzysowego
MARE-WINT - Nowe materiały i niezawodność w technologii budowy offshorowych turbin wiatrowych
TRANSNEW - Wspomaganie potencjału wykonawczego państw członkowskich i stowarzyszonych w obszarze badań
AZIPILOT - Intuicyjna eksploatacja i pilotażowe szkolenie dotyczące obsługi okrętowych kontrolnych urządzeń azymutalnych
ECO-REFFITEC - Ekologiczne, innowacyjne technologie i procesy remontów i modernizacji w przemyśle okrętowym promowane przez europejskie stocznie remontowe


  Projekty strukturalne zrealizowane przez CTO S.A. w ramach 6 Programu Ramowego  Unii  Europejskiej

AMBIO - Zaawansowane nanostrukturalne powłoki do kontroli biologicznego porastania statków
CREATING -  Koncepcje zredukowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz uzyskania optymalnego transportu w wyniku żeglugi śródlądowej
CREATE3S - Produkcja na rzecz zwiększenia całkowitej efektywności żeglugi Bliskiego Zasięgu nowej generacji
ENCOMAR-TRANSPORT - Wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi a stowarzyszonymi w obszarze morskich prac badawczych na rzecz transportu
EUROMAR-BRIDGES - Building bridges between EU member and candidate states in maritime research on transport within the frames of European research area
EUROMIND - Tworzenie innowacyjnego europejskiego otwartego przemysłu morskiego poprzez ułatwienie integracji standardów w nowe praktyki i usługi
HYDROTESTING ALLIANCE - Sieć doskonałości w obszarze badań eksperymentalnych w technice morskiej
MARSTRUCT - Sieć Doskonałości w obszarze konstrukcji morskich
MARTEC - ERA-NET Technologie morskie
RISP - Regionalna Strategia Innowacyjna dla Regionu Pomorza
SAFECRAFTS - Bezpieczna ewakuacja ze statków - udoskonalenie istniejących systemów ratowania życia
VISIONS - Wizjonerskie koncepcje statków i innych konstrukcji pływających (Sieć Doskonałości)


  Projekty strukturalne zrealizowane przez CTO S.A. w ramach 5 Programu Ramowego  Unii  Europejskiej

CEMTAR – Centrum Kompetencji w zakresie badań stosowanych w technice morskiej 
EFFORT - Europejskie badania i technika pomiaru opływów okrętów w pełnej skali
ENCONA - Zwiększenie współpracy pomiędzy krajowymi i europejskimi programami badawczymi z obszaru gospodarki morskiej
ERASTAR - Europejska Przestrzeń Badawcza - Badania stosowane w przemyśle okrętowym (Sieć tematyczna)
EROCAV - Erozja na śrubie okrętowej i sterach - wpływ kawitacji na uszkodzenia materiałów
FASTPOD - Zastosowanie napędów typu POD na jednostkach szybkich
HARDER - Harmonizacja przepisów i racjonalne projektowanie
INBAT - Nowatorskie zestawy pchane zapewniające efektywny transport na płytkich drogach śródlądowych
INTEGRATION - Integracja morskich i lądowych technik dla efektywnego transportu intermodalnego typu "od drzwi do drzwi"
LEADING EDGE - Prognozowanie opływu krawędzi natarcia i wierzchołka skrzydła śruby na potrzeby projektowania śrub okrętowych o wysokiej sprawności
OPTIPOD -
Optymalne metody projektowania i stosowania azymutalnych napędów gondolowych do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności napędu statków
SAFERELNET - Bezpieczeństwo i niezawodność przemysłowych produktów, systemów oraz konstrukcji
VRSHIPS-ROPAX 2
000 - Wirtualny, niezawodny system w cyklu życia statku
WONDERMAR II - Ogólnodostępna sieć na rzecz badań i rozwoju przemysłów morskich


Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe współfinansowane przez MNiSW/NCBiR

 • SAC – development, construction and full scale verification of a prototype of a semi-autonomous shipping vessel.
  Development of a prototype of an innovative inland navigation pusher
  Numerical evaluation of the wave system generated by fast ships, with taking into account dynamic changes in hull trim, based on the finite volume method
  Application ofvortex generators for forming the wake of the vessel.
  Evaluation of vortex structures generated by lifting foils as the main element in the design of ship propellers
  Innovative Olympic-class and Paralympic-class boats for the canoe sprint
  A specialized tourist vessel with a hybrid drive, with increased functionality due to the installation of underwater windows with hatches, enabling observation of flora and fauna
  Innovative CPP tandem tunnel thruster
  Innovative river power plant with Archimedean turbine, characterized by low investment expenditure
  AQUILO - Development of a method for selecting the type of offshore wind turbine support structure in Polish maritime areas
  ESTHETICS - Energy Saving Techniques for Energy Efficient Vessels and Emission Reduction towards Green Shipping
  HELIMARIS - Modification of an optionally piloted helicopter for maritime mission performance
  Badania stolarki w ramach projektu TechnoPORTA. Inteligentna, customizowana linia technologiczna do zautomatyzowanej produkcji drzwi technicznych

Inne projekty realizowane przez CTO S.A.

MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce
             (projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL)
CORINOX - Zapobieganie katastrofalnym uszkodzeniom korozyjnym stali wysokostopowych
                (projekt finansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE)