Badania naukowe i prace rozwojowe to obszar, który towarzyszy Centrum Techniki Okrętowej S.A. od początku działalności. Zrealizowaliśmy wspólnie z krajowymi partnerami przemysłowymi lub samodzielnie blisko 100 projektów celowych zakończonych wdrożeniem rynkowym innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także blisko 40 międzynarodowych projektów badawczo-technologicznych i innowacyjnych w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE oraz schematu ERA-NET.

CTO S.A. jest aktywnym członkiem licznych organizacji, a pracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą poprzez publikacje naukowe (w tym zeszyty problemowe).

W wyniku okresowej oceny efektów działalności b+r jednostek naukowych utrzymujemy kategorię B w obszarze pn. nauki ścisłe i inżynierskie, a dzięki aktywności w projektach europejskich zostaliśmy dwukrotnie uhonorowani nagrodą Kryształowej Brukselki.

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorstwami, które poszukują rozwiązań, pozwalających wprowadzić na rynek nowy lub udoskonalony produkt. Dzięki naszemu zapleczu badawczemu oraz doświadczonej kadrze, wspólnie przełożymy rezultaty pracy badawczo-projektowej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjnym wyrobie (poziom TRL).

Zapraszamy do wspólnej pracy nad nowymi obszarami i tworzeniem projektów badawczych.
Kontakt: tel. 58 307 42 14, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.