CTO tunel aerodynamiczny

Tunel aerodynamiczny umożliwia uzyskanie wiedzy o aerodynamice obiektów morskich lub lądowych stałych i mobilnych, a także latających na podstawie eksperymentów przeprowadzanych z modelem lub prototypem.


Przedmiotem badań aerodynamicznych w tunelu poddźwiękowym są:
- oddziaływanie wiatru na części nawodne statków i innych obiektów pływających, obiektów offshore oraz innych obiektów hydrotechnicznych,
- aerodynamika oraz opływ pojazdów lądowych drogowych i szynowych,
- aerodynamika samolotów, śmigłowców oraz innych konstrukcji latających,
- aerodynamika urządzeń wykorzystujących energię wiatru,
- oddziaływanie wiatru na budynki, obiekty infrastruktury komunikacyjnej oraz obiekty techniczne o wielkich gabarytach,
- transport mas powietrza oraz jego zanieczyszczeń.

 

Wymiary przestrzeni pomiarowej 2,15 x 1,42 x 7,00 m
Maks. prędkość przepływu 25 m/s