Badania materiałowe

Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń konstrukcji metalowych należą procesy korozyjne. Procesy te w szczególności występują tam, gdzie mamy do czynienia z połączeniami spawanymi czyli w instalacjach przemysłowych, infrastrukturze komunikacyjnej, obiektach użyteczności publicznej. Badania materiałowe pozwalają na ocenę ryzyka korozji i wdrożenie skutecznych sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego.

Badania korozyjne

 

Korozja to proces polegający na niszczeniu materiałów, głównie metali i ich stopów pod wpływem środowiska. W zależności od rodzaju materiału procesy te mają podłoże chemiczne, biologiczne bądź fizyczne. Badania korozyjne prowadzone w CTO S.A. obejmują wszystkie najczęściej występujące typy korozji.

Badania korozji międzykrystalicznej stali

Badania odporności korozyjnej stali pozwalają na określenie jej przydatności w zastosowaniach konstrukcyjnych maszynach lub instalacjach. Badaniom odporności na korozję międzykrystaliczną podlega w szczególności stal wysokostopowa. W trakcie takich badań materiał zostaje poddany procesom obróbki cieplnej i innym procesom technicznym. Ponadto przeprowadzamy badania ogniowe niezbędne w przypadku stali konstrukcyjnej.

Elektromechaniczne badania polaryzacyjne

Elektromechaniczne badania polaryzacyjne znajdują zastosowanie w systemach monitorowania korozji. Monitoringowi podlegają instalacje przemysłowe, konstrukcje stalowe, hale produkcyjne, magazyny i inne typy obiektów. Badania dotyczą modelowania procesów korozji w stopach i na styku różnych materiałów.

Symulacje numeryczne o charakterze ewolucyjnym

Symulacje te polegają na przeprowadzeniu zalgorytmizowanych operacji matematycznych odzwierciedlających model fizyczny zjawiska. Uzyskanych wyników najczęściej nie da się osiągnąć żadną inną metodą, również analityczną.

 

POWRÓT >>