CTO laboratorium badan dynamicznych

Wyposażenie Laboratorium stanowi:

- stanowisko do badań odporności na drgania, udary wielokrotne i wstrząsy sejsmiczne, realizowane na elektro-hydraulicznym stanowisku drganiowym wyposażonym w jeden z najlepszych na świecie sterowników firmy MTS.

 

 - stanowisko do badań odporności na udary jednokrotne o największych możliwościach badawczych w Polsce ze względu na następujące parametry:

maksymalne przyspieszenie 2000 m/s2
maksymalna masa badanego obiektu 1000 kg
czas trwania impulsu 4-10 ms


Laboratorium wykonuje akredytowane usługi w zakresie drgań i udarów mechanicznych na zgodność z normami:
1. obronnymi: NO-06-A107:2005, NO-20-A500-5:2008
2. europejskimi: PN-EN 60068-2-6:2008, PN-EN 60068-2-27:2009,
                         PN-EN 60068-2-64:2008,PN-EN 60068-2-67:2008.