1P1060012

Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią następujące stanowiska:

- do badań odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych pionowych o wymiarach (H×W) 3,2 m × 3,4 m oraz poziomych o wymiarach (L×W) 4,0 × 3,4 m,

- do badań dymoszczelności drzwi i żaluzji oraz materiałów na kurtyny dymowe - komora o wymiarach 3,0 m × 3,0 m × 1,5 m,

- do badań właściwości palnych materiałów i wyrobów,

- do badań mechanicznych stolarki,

- do badań udarowych sejfów,

- do badań wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem, przepuszczalności     powietrza (aktywne od lutego 2017 r.)

 

Laboratorium posiada uznanie Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1241 oraz status jednostki notyfikowanej nr NB 2434, a także znajduje się w wykazie laboratoriów uznanych w zakresie badań ogniowych konstrukcji okrętowych publikowanym przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO)

 

 

 logo UE 2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz