CTO labolatorium wibroakustyczne

 

 

LABORATORIUM BADAŃ WIBROAKUSTYCZNYCH

Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią:
- zespół komór pogłosowych do badań izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych o powierzchni do 10 m2,
- komora pogłosowa do badania mocy akustycznej urządzeń,
- komora pogłosowa do pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku.

Laboratorium posiada uznanie Polskiego Centrum Akredytacji

nr AB 014 oraz status jednostki notyfikowanej nr NB 2434.