ROK 2016

1. Moan T.
Bugalski T.

An Overview of Analysis and Design of Offshore Wind Turbines,
Monografia: MARE-WINT, pp. 169-171

 Pobierz
2. Duje V.
Kraskowski M. Bugalski T.

Bottom fixed substructure analysis, model testing and design for harsh environment,
Monografia: MARE-WINT, pp. 193-211

 Pobierz
3. Duje V.
Kraskowski M. Bugalski T.
Numerical studies on propellers in open water and behind hulls aiming to support the evaluation of propulsion tests  
4. Felicjancik J. Numeryczne modelowanie kawitacji w przepływie wokół śruby okrętowej.
IV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce. Badania i Rozwój. Gdańsk 2016
 
 5. Kowalczyk S.
Felicjancik J.
Numerical and experimental propeller noise investigations,
Ocean Engineering Vol. 120, pages 108-115
 
 6. Wawrzusiszyn M.
Bugalski T.
Analizy numeryczne CFD właściwości oporowych i napędowych modelu KCS.
Monografia: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne
i inżynieryjne. Część VI
 
 7.  Drzewiecki M. Modernizacja kaskadowego układu regulacji wywoływacza fal basenu modelowego.
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG nr 47
 Pobierz
 8.

Felicjancik J.
Kowalczyk S.
Felicjancik K.
Kawecki K.

Numerical simulations of hydrodynamic open-water characteristics of a ship propeller. . Polish Maritime Research No. 4 (92) 2016 Vol. 23; pp. 16-22  Pobierz
 9. Streckwall H.
Lücke T.
Bugalski T.
Felicjancik J.
Goedicke T.

Greitsch L.
Talay A.
Alvar M.
Numerical studies on propellers in open water and behind hulls aiming to support the evaluation of propulsion tests. 19th Numerical Towing Tank Symposium. NuTTS 2016  Pobierz
10. Felicjancik J.
Król P.
Bugalski T.
Experimental and computational analysis of the ship propeller in open water conditions for inclined flow. 19th Numerical Towing Tank Symposium. NuTTS 2016  
11. Felicjancik J. Propeller investigations by means of numerical simulation. 4th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for Maritime Industry (AMT'15)  
12. Kowalczyk S.
Felicjancik J.
Propeller Noise Investigations. The 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics. ARCHIVES OF ACOUSTICS. Vol. 41, No 2, 2016
 
13. Wilczyński L.
Ditrich M.
Jakubowski P.
Dawidowska K.
Acoustic diagnostics of the axial pump with magnetically suspended and driven impeller. The 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics. XXXIII Symposium on Hydroacoustics. Poland.
 
14. Weryk M. Nawigator XXI vessel vibration and underwater noise emission in shallow water. The 10th EAA International Symposium on Hydroacoustics. XXXIII Symposium on Hydroacoustics. Poland.  

 


ROK 2015

 1. Weryk M.,
Kozaczka E., Grelowska G.
Study of Noise Propagation for Small Vessels.
ARCHIVES OF ACOUSTICS. Vol. 40, No 2, p. 267-272
 pobierz
 2. Kuśmirek M. Hałas w szkole. Przegląd Oświatowy Nr 18. Dwutygodnik "Solidarności" Pracowników Nauki i Oświaty  
 3. Walk M. Drzwi przeciwpożarowe - zmiany w metodyce badawczej. Świat Szkła 3 (194)  
 4. Jakubowski P. Akustyka budowlana badania izolacyjności akustycznej. Kwartalnik OKNO  
 5. Bugalski T.
Wawrzusiszyn M.
Hoffmann P.
Numerical Simulations of the KCS - Resistance and Self-Propulsion. Vol III, pp. 251-256. A Workshop on CFD in Ship Hydromechanics Proceedings, Tokyo 2015
 
 6. Bugalski T.
Wawrzusiszyn M.
Hoffmann P.
Numerical Simulations of Ship Hull-Propeller Interaction Phenomena. 18th Numerical Towing Tank  Symposium, Cortona, Italy
 
7.  Felicjancik J. Propeller investigations by means of numerical simulation. Międzynarodowa konferencja naukowa, Istambuł, Turcja AMT 2015  
8. Kuśmirek M.
Jakubowski P.
Adamczyk J.
Kopaczewski K.
Panaś M.
Zastosowanie aktywnych metod tłumienia hałasu w centralach klimatyzacyjnych. Referat podczas 62 Otwartego Seminarium z Akustyki, Wrocław 2015  
9. Kuśmirek M.
Jakubowski P.
Adamczyk J.
Kopaczewski K.
Panaś M.
Weryk M.
Kwapisz L.
Wpływ parametrów konstrukcji okien na izolacyjność akustyczną. Referat podczas 62 Otwartego Seminarium z Akustyki, Wrocław 2015
 

 


 ARCHIWUM PUBLIKACJI lata 2014 - 2006