Projektowanie jednostek pływających lub konstrukcji oceanotechnicznych wymaga szeregu specjalistycznych analiz i symulacji. Nasza oferta to analizy obliczeniowe i badania modelowe statków i konstrukcji offshore. Ich celem jest zapewnienie projektowanym obiektom założonych parametrów eksploatacyjnych oraz bezpiecznej pracy w zmiennych warunkach środowiskowych na morzu.

modelowe badania hydromechaniczne statków i konstrukcji offshore

Nasi specjaliści prowadzą obliczenia numeryczne w zakresie hydro- i aerodynamiki oraz eksperymentalne badania modelowe statków, okrętów wojennych, jachtów, konstrukcji offshore, a także szeregu innych morskich obiektów technicznych.

Badania modelowe statków i konstrukcji morskich pozwalają na:

  1. prognozowanie zapotrzebowania mocy układu napędowego, właściwości morskich (ruchy na fali, przyśpieszenia, przyrost oporu, itp.) i manewrowych statków, okrętów oraz innych obiektów pływających,
  2. optymalizację oporową i napędową statków - uzyskanie wymaganej efektywności energetycznej
  3. analizę i optymalizację pędników śrubowych pod kątem kawitachi, a tym samym redukcję drgań i emisji akustycznej
  4. prognozę sił w układach kotwicznych
  5. prognozę wydajności systemów dynamicznego pozycjonowania

 

modelowe badania hydromechaniczne turbin wiatrowych

 

Rodzajem obiektów offshore szczególgnie wymagającym z punktu widzenia przygotowania, realizacji i interpretacji wyników badań modelowych są turbiny wiatrowe. Badania takie prowadzone są w Laboratorium Offshore Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Są to eksperymentalne badania mające na celu przeanalizowanie oddziaływania środowiska morskiego na konstrukcje wsporcze turbin wiatrowych - zarówno posadowionych na dnie, jak i pływających. Badania prowadzone są na modelach w skali i obejmują:

  • dla turbin montowanych na dnie: pomiar reakcji fundamentów dla zadanych warunków falowo-wiatrowych
  • dla turbin pływających: pomiar reakcji w cięgnach kotwicznych, ruchu na fali, maksymalnego przemieszczenia.

Do symulacji obciążeń wywołanych falowaniem wykorzystywany jest wywoływacz fal z aktywnym tłumieniem, pozwalający na generowanie fal regularnych oraz fal nieregularnych stanowiących odzwierciedlenie zadanych stanów morza. Obciążenia wiatrowe - w zależności od oczekiwanego wyniku eksperymentu - mogą być symulowane wprost z wykorzystaniem generatora wiatru lub w sposób uproszczony, np. przez zamontowanie w miejsce turbiny  wirnika generującego zadany napór.

Podczas badań morskich turbin wiatrowych mierzymy reakcje fundamentów z użyciem dynamometru sześcioskładowego własnej konstrukcji. Ruch rejestrowany jest za pomocą systemu wizyjnego QUALISYS. W przypadku turbin posadowionych na dnie, możliwe jest ponadto odwzorowanie rozkładu masy i sztywności konstrukcji wsporczej, co pozwala na symulowanie wprost dynamicznej odpowiedzi konstrukcji.

Analizy hydroakustyczne w praktyce badawczej Centrum Techniki Okrętowej S.A. koncentrują się na prognozowaniu i pomiarze hałasu generowanego przez pędniki okrętowe. Projekty pędników śrubowych są każdorazowo optymalizowane w celu minimalizacji zjawiska kawitacji, mającego dominujący wpływ na całkowity hałas.

Prognozowanie hałasu realizowane jest na etapie badań modelowych i polega na określeniu sygnatury hydroakustycznej modelu śruby w tunelu kawitacyjnym z wykorzystaniem hydrofonów. Referencyjny pomiar tła akustycznego umożliwia wyizolowanie hałasu pędnika niekawitującego i kawitującego. Wyniki pomiarów i analiz hydroakustycznych ekstrapolowane są do skali rzeczywistej zgodnie z procedurą ITTC.

Minimalizacja hałasu generowanego przez śruby jest bardzo istotna ze względu na komfort (dotyczy to szczególnie statków pasażerskich), wykrywalność (dotyczy okrętów marynarki wojennej) oraz zanieczyszczenie hałasem środowiska morskiego, decydujące o warunkach życia organizmów morskich. Zwłaszcza ostatnie z wymienionych zagadnień nabierać będzie coraz większego znaczenia w związku z rosnącym zagrożeniem ekosystemów morskich, a wymóg zapewnienia minimalnej emisji akustycznej będzie się upowszechniał.

Oprócz analiz hydroakustycznych mających na celu prognozowanie hałasu na etapie projektowania, Centrum Techniki Okrętowej S.A. oferuje badania hałasu emitowanego przez statek w warunkach morskich, stanowiące finalną weryfikację jego charakterystyki hydroakustycznej.

Na rzecz branży stoczniowej świadczymy również usługi takie jak badania palności materiałów, odporności ogniowej konstrukcji, propagacji hałasu, izolacyjności akustycznej, badania udarowe i inne.

Zapraszamy do współpracy!

Zapoznaj się także z ofertą na stronie: www.yachtresearch.eu
/span>lub skontaktuj się z nami: tel. 58 511 63 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

malyIMG_0292
malyIMG_5875
malyDSC01488
offshore_tests1
_mg_2066
Obraz4
PICT0010
malyIMG_6683
malyP1170503
3
fig1_2012 (2)
fig1_2012 (4)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Usługi realizujemy w naszych laboratoriach badawczych lub w miejscu i warunkach eksploatacyjnych, m.in. na morzu. Laboratorium Poligonowe CTO S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Oferujemy racjonalne terminy realizacji i bezstronne podejście gwarantujące rzetelność wyników badań.Usługi realizujemy w naszych laboratoriach badawczych lub w miejscu i warunkach eksploatacyjnych, m.in. na morzu. Laboratorium Poligonowe CTO S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Oferujemy racjonalne terminy realizacji i bezstronne podejście gwarantujące rzetelność wyników badań.Ograniczanie ryzyka związanego z początkowym wyładowaniem, a następnie transportem i montażem konstrukcji i platform morskich wymaga dokładnych obliczeń i symulacji, aby chronić inwestycje poczynione w tych istotnych systemach konstrukcyjnych. Odpowiednie narzędzia do dokładnego analizowania i przewidywania sprawności hydrostatycznej i hydrodynamicznej umożliwiają niezawodny dostęp do ogólnych właściwości statycznych i dynamicznych przed montażem w terenie. Symulowanie podnoszenia i opuszczania konstrukcji morskich po wyprodukowaniu również zwiększa bezpieczeństwo i stabilność mechanicznych systemów załadunku w montowni. Korzystając z możliwości analizy hydrostatycznej i hydrodynamicznej, można bez obaw planować i symulować dostawę i uruchomienie.
- See more at: https://www.bentley.com/pl/solutions/floating-systems-design-and-offshore-installation#sthash.qRO61WtA.dpuf