TRL

Co to jest poziom TRL?

Z ang. Technological Readiness Assessment, służy do określenia gotowości technologicznej danego rozwiązania. Gotowość technologiczna to po prostu etap rozwoju projektu, który mówi jak blisko od wdrożenia jest dana innowacja. TRL są oparte na skali od 1 do 9, przy czym 9 to najwyższy stopień dojrzałości technologicznej.

Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapewnia wsparcie w następujących poziomach:

TRL 1 - Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska
To najniższy poziom gotowości technologicznej. Pierwszy krok w przejściu od teorii do praktyki. Rozpoczynają się przygotowania do badań ze sfery Research & Development. Powstają podstawowe założenia i wstępna koncepcja nowej technologii.

TRL 2 – Sformułowano koncepcję technologiczną
Rozpoczyna się proces tworzenia innowacji. Powstaje koncepcja technologiczna, której założenia skupiają się konkretnym zdefiniowanym problemie. Założenia mają charakter spekulacyjny, nie ma jeszcze potwierdzonych dowodów i szczegółowej analizy. Tworzy się narzędzia analityczne potrzebne do symulacji i analizy założeń.

TRL 3 – Przeprowadzono eksperymentalny dowód na słuszność koncepcji
Rozpoczynają się zaawansowane badania ze sfery Research and Development. Etap obejmuje badania analityczne i laboratoryjne w celu potwierdzenia słuszności pomysłu. Dowód słuszności, który powstanie opiera się na konkretnych danych.

TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych
Powstają pierwsze, wczesne prototypy. Poszczególne części technologiczne są ze sobą łączone, żeby ustalić czy będą ze sobą kompatybilne. Są testowane w warunkach laboratoryjnych przy uwzględnieniu pełnego problemu lub zbioru danych. Prototyp w tej fazie ma niską wiarygodność i wciąż różni się znacząco od pożądanej końcowej innowacji.