CTO labolatorium wibroakustyczne

 

Laboratorium tworzą niezależne komory pogłosowe, w których dzięki odpowiedniej konstrukcji budynku badania akustyczne mogą odbywać się jednocześnie. Stanowisko do badań izolacyjności akustycznej składa się z komory nadawczej i odbiorczej, które umożliwiają badanie elementów o powierzchni do 10 m2. Kubatura każdej komory wynosi około 200 m3. Przenikanie dźwięków innymi drogami niż przez badaną przegrodę oraz wpływ hałasów zewnętrznych są zminimalizowane.

 

Laboratorium jest częścią Laboratorium Wibroakustycznego i posiada uznanie Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 014 oraz status jednostki notyfikowanej nr NB 2434.