Badania udarowe

Badania udarowe realizujemy zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych. Na podstawie uzyskanych wyników określamy stopień odporności urządzenia lub obiektu, wytrzymałość obiektu, jak i opracowujemy procesy optymalizacji.

Jakie obiekty badamy?

 

Przedmiotem badań udarowych są zarówno komponenty większych systemów jak np. łączności, przesyłu energii elektrycznej czy monitoringu przemysłowego jak też urządzenia jednostkowe, m.in. przetwornice napięcia, przekładniki, transformatory, szafy i pulpity sterownicze, serwery, armatura hydrauliczna i pneumatyczna, bulaje, włazy i drzwi, techniczne urządzenia kolejowe. Specjaliści CTO S.A. weryfikują niezawodność i spełnienie wymogów bezpieczeństwa takiego sprzętu poprzez badania odporności na drgania, badania odporności sejsmicznej oraz badania odporności na wstrząsy i udary.

Badania drgań i hałasu na statkach

 

Zajmujemy się również wibroakustyką okrętową. Realizujemy zarówno badania akustyczne, jak i pomiary drgań i odporności na udary konstrukcji kadłuba. Do podstawowych źródeł drgań i hałasu na statkach zaliczamy: pędniki, silniki główne, generatory prądu, układy wentylacyjne i wydechowe oraz silniki pomocnicze. Bogate doświadczenie w badaniach drgań oraz propagacji i tłumieniu hałasów pozwala nam na określenie ich przyczyn oraz na wdrożenie skutecznych sposobów eliminacji / ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk.

Jak wyglądają badania odporności na drgania i udary?

 

Badania te prowadzimy w laboratorium wyposażonym we wzbudnik hydrauliczny generujący drgania o wskazanej amplitudzie i częstotliwości. Badaniom podlegają obiekty o masie do trzech ton oraz o polu mocowania do 1,5 x 1,5 m. Do badań obiektów większych wykorzystujemy kombinację obliczeń komputerowych i eksperymentów.

Dlaczego wyniki badań są tak ważne?

 

Wyznaczanie odporności obiektów na drgania i udary przeprowadzane jest na specjalistycznych stanowiskach akredytowanego i notyfikowanego Laboratorium Badań Wibroakustycznych, gdzie ww. różnorodne obiekty poddawane są obciążeniom dynamicznym. Badania wykonywane są zgodnie z wymaganymi normami włączając normy obronne. Wykorzystując pozyskane dane Klienci uzyskują możliwość sprawdzenia poprawności obliczeń oraz jakości wyrobów i wykrycia ewentualnych wad przed ich wprowadzeniem do obrotu.