Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Prosimy o zapoznanie się z umieszczoną w ogłoszeniu klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. oraz zamieszczenie klauzuli zgody w dokumentach rekrutacyjnych.

Klauzula zgody: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia aktualnego procesu rekrutacji. Zgody udzielam dobrowolnie. Oświadczam, że jako uczestnik procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy w Centrum Techniki Okrętowej S.A. dot. przetwarzania danych osobowych, zrozumiałem/łam jej treść i przysługujące mi prawa.”

Równocześnie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne bez załączenia klauzuli zgody nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.