PRAKTYKI I STAŻE

Oferujemy:
· praktyki dla studentów III/IV/V roku (trwające od 4 do 6 tygodni),
· staże dla absolwentów uczelni wyższych, szczególnie Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego (trwające do 3 miesięcy).

Zapewniamy możliwość:
· poznania przedmiotu i zakresu działalności Spółki,

· zapoznania się z urządzeniami badawczymi i laboratoriami Spółki,
· szkolenia i poznania specjalistycznych programów komputerowych,
· uczestnictwa w rozwiązywaniu ciekawych zagadnień badawczych w:
    - Ośrodku Hydromechaniki Okrętu,
    - Zespole Laboratoriów Badań Środowiskowych,
    - Zakładzie Projektowo-Technologicznym,
    - Zespole ds. Informatyki,
    - Zespole ds. Inżynierii Medycznej,
    - komórkach obsługi Zarządu i Administracji.
· dalszej współpracy po zakończeniu praktyki lub stażu.

Zasady:
· złożenie aplikacji w terminie od 10 kwietnia do 10 maja każdego roku pocztą z dopiskiem „Praktyki/Staże” lub e-mailem:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
· rozmowa z wybranymi kandydatami,
· wybór i podpisanie umowy w sprawie odbycia praktyki/stażu,
· poinformowanie uczelni poprzez pełnomocnika ds. praktyk,
· szkolenie z zakresu bhp i systemu jakości Spółki,
· szkolenie na stanowisku pracy,
· odbycie praktyki/stażu pod nadzorem opiekuna,
· ocena przebiegu i stopnia realizacji założonego celu przez studenta/absolwenta oraz opiekuna,
· wystawienie zaświadczenia/opinii.

Pobierz aplikację

WAŻNE: Aplikacje przesłane po 10 maja nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że aplikacje bez załączenia poniższej klauzuli nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udzielam zgody Administratorowi Danych – Centrum Techniki Okrętowej S.A. (ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk), na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych lub grupom tych odbiorców oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgody udzielam dobrowolnie.”