Działając na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ogłoszonej pandemii koronawirusa COVID-19, przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Uchwałą Zarządu Nr 42/03/VII/2020 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie nadzwyczajnych działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z zarażeniem wirusem COVID-19 na terenie Centrum Techniki Okrętowej S.A. proces rekrutacji na praktyki i staże zostaje wstrzymany do odwołania.