Działając, na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ogłoszonej pandemii koronawirusa COVID-19, przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Uchwałą Zarządu Nr 42/03/VII/2020 z dnia 10.03.2020 r. w sprawie nadzwyczajnych działań mających na celu ograniczenia ryzyka związanego z zarażeniem wirusem COVID-19 na terenie Centrum Techniki Okrętowej S.A, wprowadza się następujące zasady postępowania oraz kwestionariusz zdrowia:

Prezydent Islandii w CTO

5 marca 2020 r. Centrum Techniki Okrętowej S.A. miało zaszczyt gościć Pana Guðni Th. Jóhannessona - Prezydenta Islandii. Pan Prezydent zwiedził Ośrodek Hydromechaniki Okrętu, a następnie wziął udział w konferencji pn.:

„Modernizacja przemysłu morskiego i przetwórstwa owoców morza - innowacje inspirowane Islandią”.

ITTC meeting in CTO

W dniach 28-30 stycznia CTO S.A. odbyło się spotkania komitetu ds. modelowania warunków środowiska ITTC - Międzynarodowej Konferencji Basenów Holowniczych (International Towing Tank Conference).