Wizyta GIP s

Wizyta studyjna Głównego Inspektora Pracy oraz inspektorów Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku

DOFE s

w Centrum Techniki Okrętowej S.A.