salmed 2022 s

Zespół Inżynierii Medycznej CTO S.A. podczas targów SALMED 2022

Krec kilometry dla Gdanska s

Pracownicy Centrum Techniki Okrętowej S.A. dla inicjatywy – Kręć kilometry dla Gdańska

M male

W CTO prowadzimy badania modelowe oraz projektujemy urządzenia badawcze dla różnych użytkowników.