POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane Rozporządzeniem, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szczecińska 65, Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CTO S.A.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W Spółce działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym – w zakresie przetwarzania danych osobowych – można się skontaktować pod numerem telefonu 58 3074565 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniąc je przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania:
-
zawarcie i wykonanie umowy, kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
-
rozpatrywanie skarg i reklamacji (6 ust. 1 lit. c RODO);
-
dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (6 ust. 1 lit. f RODO);-archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (6 ust. 1 lit. c RODO);
- prowadzenie statystyk (6 ust. 1 lit. f RODO);
-
prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (6 ust. 1 lit. f RODO);
-
realizacja procesów rekrutacyjnych – w oparciu o wyrażoną zgodę kandydata w klauzuli informacyjnej (6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, uprawnionym na mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 4 lub do momentu ustania przyczyn biznesowych.

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi podjęcie czynności związanych z celami, o których mowa w pkt. 4.

8. W związku z przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, na podstawie art. 7, pkt. 3.

9. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Używając strony CTO S.A. wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie „plików cookies”. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na używanie przez Administratora ww. plików należy je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.