MISJA

Misją Centrum Techniki Okrętowej S.A. jest stałe dążenie do wykonywania prac badawczych i projektowych oraz pomiarów i badań na najwyższym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami Klientów, w możliwie krótkich terminach i po konkurencyjnych cenach, w następujących dziedzinach:

- projektowania stanowisk i urządzeń badawczych oraz aparatury pomiarowej,
- badań modelowych konstrukcji pływających,
- mechaniki konstrukcji,
- wibroakustyki,
- ognioodporności,
- materiałoznawstwa i korozji,
- inżynierii medycznej,

a także do starannego przeprowadzenia procesów certyfikacji wyrobów i wyposażenia morskiego.