CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Centrum Techniki Okrętowej S.A. jako jednostka naukowa, a także nasi pracownicy aktywnie działają w następujących organizacjach:

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska - członkostwo od 2004 r.

ITTC - Międzynarodowa Konferencja Basenów Holowniczych - członkostwo od 1973 r.

NAFEMS - Międzynarodowe Zrzeszenie Modelowania, Analiz i Symulacji w Technice - członkostwo od 2008 r.

EGOLF - Europejska Orgazniacja Laboratoriów Badań Ogniowych - członkostwo od 2014 r.

ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

EPI - Europejski Instytut Patentowy

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

Związek Pracodawców Forum Okrętowe

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Rada Techniczna oraz Ośrodek ds. IMO Polskiego Rejestru Statków S.A.

Polskie Towarzystwo Akustyczne

Odwoławcza Izba Morska

Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB

Inteligentne Specjalizacje Pomorza - ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

Inteligentne Specjalizacje Pomorza - ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia