PROJEKTY BADAWCZE

  Projekty strukturalne zrealizowane przez CTO S.A. w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

INRETRO - Wsparcie metod modernizacji pędników oraz badań napędowych poprzez wykorzystanie numerycznych
analiz oddziaływania pędnika i kadłuba statku
STREAMLINE - Strategiczne badania na rzecz innowacyjnych koncepcji napędów okrętowych
AQUO - Cichsze oceany - zmniejszenia oddziaływania hałasu podwodnego jednostek pływających
FLOODSTAND - Zintegrowane modelowanie zalewania i zatapiania statków oraz opracowanie standardu w zakresie stateczności i zarządzania kryzysowego
MARE-WINT - Nowe materiały i niezawodność w technologii budowy offshorowych turbin wiatrowych
TRANSNEW - Wspomaganie potencjału wykonawczego państw członkowskich i stowarzyszonych w obszarze badań
AZIPILOT - Intuicyjna eksploatacja i pilotażowe szkolenie dotyczące obsługi okrętowych kontrolnych urządzeń azymutalnych
ECO-REFFITEC - Ekologiczne, innowacyjne technologie i procesy remontów i modernizacji w przemyśle okrętowym promowane przez europejskie stocznie remontowe


  Projekty strukturalne zrealizowane przez CTO S.A. w ramach 6 Programu Ramowego  Unii  Europejskiej

AMBIO - Zaawansowane nanostrukturalne powłoki do kontroli biologicznego porastania statków
CREATING -  Koncepcje zredukowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz uzyskania optymalnego transportu w wyniku żeglugi śródlądowej
CREATE3S - Produkcja na rzecz zwiększenia całkowitej efektywności żeglugi Bliskiego Zasięgu nowej generacji
ENCOMAR-TRANSPORT - Wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi a stowarzyszonymi w obszarze morskich prac badawczych na rzecz transportu
EUROMAR-BRIDGES - Building bridges between EU member and candidate states in maritime research on transport within the frames of European research area
EUROMIND - Tworzenie innowacyjnego europejskiego otwartego przemysłu morskiego poprzez ułatwienie integracji standardów w nowe praktyki i usługi
HYDROTESTING ALLIANCE - Sieć doskonałości w obszarze badań eksperymentalnych w technice morskiej
MARSTRUCT - Sieć Doskonałości w obszarze konstrukcji morskich
MARTEC - ERA-NET Technologie morskie
RISP - Regionalna Strategia Innowacyjna dla Regionu Pomorza
SAFECRAFTS - Bezpieczna ewakuacja ze statków - udoskonalenie istniejących systemów ratowania życia
VISIONS - Wizjonerskie koncepcje statków i innych konstrukcji pływających (Sieć Doskonałości)


  Projekty strukturalne zrealizowane przez CTO S.A. w ramach 5 Programu Ramowego  Unii  Europejskiej

CEMTAR – Centrum Kompetencji w zakresie badań stosowanych w technice morskiej 
EFFORT - Europejskie badania i technika pomiaru opływów okrętów w pełnej skali
ENCONA - Zwiększenie współpracy pomiędzy krajowymi i europejskimi programami badawczymi z obszaru gospodarki morskiej
ERASTAR - Europejska Przestrzeń Badawcza - Badania stosowane w przemyśle okrętowym (Sieć tematyczna)
EROCAV - Erozja na śrubie okrętowej i sterach - wpływ kawitacji na uszkodzenia materiałów
FASTPOD - Zastosowanie napędów typu POD na jednostkach szybkich
HARDER - Harmonizacja przepisów i racjonalne projektowanie
INBAT - Nowatorskie zestawy pchane zapewniające efektywny transport na płytkich drogach śródlądowych
INTEGRATION - Integracja morskich i lądowych technik dla efektywnego transportu intermodalnego typu "od drzwi do drzwi"
LEADING EDGE - Prognozowanie opływu krawędzi natarcia i wierzchołka skrzydła śruby na potrzeby projektowania śrub okrętowych o wysokiej sprawności
OPTIPOD -
Optymalne metody projektowania i stosowania azymutalnych napędów gondolowych do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności napędu statków
SAFERELNET - Bezpieczeństwo i niezawodność przemysłowych produktów, systemów oraz konstrukcji
VRSHIPS-ROPAX 2
000 - Wirtualny, niezawodny system w cyklu życia statku
WONDERMAR II - Ogólnodostępna sieć na rzecz badań i rozwoju przemysłów morskich


Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe współfinansowane przez MNiSW/NCBiR

SAC – opracowanie, budowa i weryfikacja w warunkach rzeczywistych prototypu semi-autonomicznego statku towarowego żeglugi morskiej.
Opracowanie prototypu innowacyjnego pchacza żeglugi śródlądowej
Numeryczne wyznaczanie układu falowego generowanego przez statki szybkie z uwzględnieniem dynamicznych zmian trymu kadłuba w oparciu o metodę objętości skończonych
Zastosowanie generatorów wirów do formowania strumienia nadążającego statku
Wyznaczanie struktur wirowych generowanych przez płaty nośne jako główny element projektowania pędników okrętowych
Innowacyjne łodzie klasy olimpijskiej i paraolimpijskiej do sprintu kajakowego
Specjalistyczna, turystyczna jednostka pływająca z napędem hybrydowym, o zwiększonej funkcjonalności dzięki zamontowaniu okien podwodnych z pokrywami, umożliwiających obserwację flory i fauny
Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem
Nowatorska elektrownia rzeczna o niskich nakładach inwestycyjnych z turbiną ślimakową
AQUILO - Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich
ESTHETICS - Rozwój technologii zapewniających redukcję zużycia energii przez okrętowe układy napędowe oraz szkodliwych dla środowiska emisji w transporcie morskim
HELIMARIS - Przystosowanie opcjonalnie pilotowanego śmigłowca do wykonywania misji morskich
Badania stolarki w ramach projektu TechnoPORTA. Inteligentna, customizowana linia technologiczna do zautomatyzowanej produkcji drzwi technicznych


Inne projekty realizowane przez CTO S.A. 

MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce
             (projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL)
CORINOX - Zapobieganie katastrofalnym uszkodzeniom korozyjnym stali wysokostopowych
                (projekt finansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE)