AKCJONARIAT PRACOWNICZY

KLAUZULA INFORMACYJNA
UPRAWNIENI PRACOWNICY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE NIEODPŁATNEGO NABYCIA AKCJI CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż aktualne są poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CTO S.A.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk, Tel.: 58 307 46 97, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W Spółce działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym – w zakresie przetwarzania danych osobowych – można się skontaktować pod numerem telefonu 58 3074565 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Centrum Techniki Okrętowej S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zabezpieczenia ewentualnych praw do nieodpłatnego nabycia akcji Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna od Skarbu Państwa na podstawie złożonego w 2004 roku oświadczenia o zamiarze ich nabycia w oparciu o przepisy Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, uprawnionym na mocy prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. W związku, z przetwarzaniem przez Centrum Techniki Okrętowej S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zbigniew Karpiński
Prezes Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A.