CTOhistoriabaner

 

 • 1971
  • Powstanie Centrum Techniki Okrętowej

   Centrum Techniki Okrętowej powstało z połączenia Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 2 i Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego z dniem na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 stycznia 1971r.                

 • 1972
  • Oddanie do użytku basenu do prób modelowych wodowania bocznego oraz modelarni i warsztatu mechanicznego

 • 1973
  • Oddanie do użytku pomocniczego basenu holowniczego

 • 1975
  • Oddanie do użytku głębokowodnego basenu holowniczego

 • 1979
  • Oddanie do użytku tunelu kawitacyjnego

 • 1990
  • Powołanie Zakładu Badawczo-Rozwojowego CTO

 • 2002
  • Uzyskanie przez ZBR CTO statusu jednostki badawczo - rozwojowej

 • 2004
  • Przekształcenie CTO w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa: Centrum Techniki Okrętowej S.A.

 • 2008
  • Oddanie do użytku magazynu modeli

 • 2009
  • Uruchomienie nowego laboratorium akustycznego

 • 2011
  • Powołanie Ośrodka Certyfikacji Wyrobów

  • Uruchomienie nowego laboratorium badań ogniowych

 • 2012
  • Powołanie Zespołu Inżynierii Medycznej

 • 2013
  • Oddanie do użytku nowego biurowca Zarządu i zmiana siedziby firmy

   Od tego momentu wszystkie obiekty CTO S.A. zlokalizowane są na jednym terenie przy ul. Szczecińskiej 65 w Gdańsku.

 • 2015
  • Uruchomienie laboratorium offshore oraz laboratorium badań dynamicznych

 • 2016
  • Zmodernizowanie tunelu aerodynamicznego

 • 2017
  • ... ciąg dalszy nastąpi ...