5 marca 2020 r. Centrum Techniki Okrętowej S.A. miało zaszczyt gościć Pana Guðni Th. Jóhannessona - Prezydenta Islandii. Pan Prezydent zwiedził Ośrodek Hydromechaniki Okrętu, a następnie wziął udział w konferencji pn.:

„Modernizacja przemysłu morskiego i przetwórstwa owoców morza - innowacje inspirowane Islandią”.

Uczestnikami Konferencji byli polscy i islandzcy przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rybnego utrzymujący ze sobą od wielu lat udane relacje handlowe.
Centrum Techniki Okrętowej zaprezentowało ofertę badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach: mechaniki konstrukcji, hydromechaniki, materiałoznawstwa i badań środowiskowych. Po prezentacjach polskich i islandzkich przedsiębiorstw był czas na nawiązywanie kontaktów i wymianę myśli.