1P1060012

 

 

LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH

Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią następujące stanowiska:

- do badań odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych:

    * pionowych o wymiarach 3,2 × 3,4 m

    * poziomych o wymiarach 4,0 × 3,4 m;

- do badań dymoszczelności drzwi i żaluzji oraz materiałów na kurtyny dymowe
     (komora o wymiarach 3,0 m × 3,0 m × 1,5 m);

- do badań właściwości palnych materiałów i wyrobów;

- do badań mechanicznych stolarki;

- do badań udarowych sejfów;

- do badań wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem,
    przepuszczalności powietrza.

Laboratorium posiada uznanie Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 014 oraz status jednostki notyfikowanej nr NB 2434, a także znajduje się w wykazie laboratoriów uznanych w zakresie badań ogniowych konstrukcji okrętowych publikowanym przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

 

 

ogniowe UE

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz