LVAD

 

 

LABORATORIUM INŻYNIERII MEDYCZNEJ

Pracownicy Laboratorium Inżynierii Medycznej zajmują się:

- badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi nad urządzeniami stosowanymi w medycynie
    laboratoryjnej i klinicznej, w szczególności w kardiochirurgii oraz w chirurgii naczyniowej,

- projektowaniem oraz badaniami urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji
     osób niepełnosprawnych,

- projektowaniem, wykonawstwem oraz wdrażaniem do praktyki laboratoryjnej stanowisk
     wykorzystywanych w badaniach eksperymentalnych urządzeń techniki medycznej,

- badaniami nad materiałami i zaawansowanymi technologiami wytwarzania stosowanymi
     w produkcji urządzeń techniki medycznej,

- rozwojem metod numerycznych symulacji przepływów krwi.

 

Więcej informacji: Oferta