W ostatnich dniach sierpnia 2021 r. Centrum Techniki Okrętowej S.A. rozpoczęło próby rozruchowe prototypowego urządzenia do testowania elementów wyposażenia sportowego.

W tym celu powstało tymczasowe stanowisko badawcze. W jego przestrzeni pomiarowej odbywają się unikatowe i nowatorskie eksperymenty. Po weryfikacji prawidłowości działania urządzenia zostanie ono zdemontowane i przeniesione w miejsce docelowe, gdzie będzie służyło producentom strojów i wyposażenia sportowego. Zakończenie prób urządzenia zaplanowano na przełom 3 i 4 kwartału br.

  20210730