Inżynieria medyczna jest jedną z interdyscyplinarnych specjalizacji CTO S.A. Łączy ona szereg szybko rozwijających się dziedzin nauk podstawowych i technicznych. W efekcie prowadzonej działalności badawczej, projektowej i konstrukcyjnej powstają urządzenia techniczne przeznaczone do stosowania w warunkach kontaktu z żywym organizmem, służące wspomaganiu lub zastępowaniu narządów.

Bioproteza zastawki aortalnejDziałania Spółki w dziedzinie inżynierii medycznej obejmują:

  • badania naukowe i prace rozwojowe nad urządzeniami stosowanymi w medycynie laboratoryjnej i klinicznej, w szczególności kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej,
  • • projektowanie oraz badania urządzeń wykorzystywanych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • • projektowanie, wykonawstwo oraz wdrażanie do praktyki laboratoryjnej stanowisk wykorzystywanych w badaniach eksperymentalnych urządzeń techniki medycznej,
  • • rozwój metod numerycznych symulacji przepływów krwi.

 

System monitorowania aktywności mięśniowej

W latach 2008 – 2012 CTO uczestniczyło w Programie Wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce”, w ramach którego opracowano oryginalną konstrukcję miniaturowej, wszczepialnej pompy osiowej wspomagającej serce. Jest to pompa III generacji o bezkontaktowym napędzie i łożyskowaniu wirnika.

 

 

 Zapraszamy do współpracy.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie: www.inzynieriamedyczna.com.pl
lub skontaktuj się z nami: tel. 58 511 62 56.