Inżynieria medyczna

 

Inżynieria medyczna jest najmłodszą, interdyscyplinarną specjalizacją CTO S.A. Dzięki solidnym podstawom ukształtowanym m.in. poprzez udział w programie "Polskie Sztuczne Serce", CTO.S.A. jest w stanie prowadzić działalność badawczo-projektową służącą powstawaniu urządzeń wspomagających lub zastępujących narządy. Działalność Zespołu Inżynierii Medycznej obejmuje projektowanie i budowę stanowisk badawczych oraz badania in vitro protez zastawek aortalnych. Zespół Inżynierii Medycznej CTO S.A. prowadzi także prace nad układami diagnostycznymi, przetwarzania danych, sterowania, zasilania oraz napędami stosowanymi w technice medycznej.

 

Prace badawcze z zakresu inżynierii i techniki medycznej

 

Pracownicy Zespołu Inżynierii Medycznej prowadzą badania nad sposobami wspomagania serca, między innymi nad bioimplantami stosowanymi w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej w aspekcie medycyny regeneracyjnej. Badania te obejmują eksperymenty in vitro  oraz obliczenia numeryczne przepływu krwi przez bioprotezę zastawki aortalnej. Pozostałe kierunki prac badawczych obejmują projektowanie i budowę eksperymentalnych stanowisk do badania urządzeń przeznaczonych do wspomagania pracy serca. W CTO S.A. prowadzone są również prace nad urządzeniami wykorzystywanymi w celach rehabilitacyjnych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Projektowanie i budowa stanowisk badawczych

 

Usługi projektowania i budowy stanowisk badawczych obejmują:

1.Określenie celów badawczych i wymagań.

2.Określenie harmonogramu realizacji prac i kosztów.

3.Obliczenia, symulacje numeryczne i przygotowanie projektu.

4.Wykonanie elementów stanowiska i montaż.

5.Testowe uruchomienie stanowiska.

6.Wdrożenie stanowiska i szkolenia.

 

Oferta dotyczy uniwersytetów, jednostek badawczo – rozwojowych, laboratoriów przemysłowych a także podmiotów z sektora technologii medycznych.

 

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą na stronie: www.inzynieriamedyczna.com.pl
lub skontaktuj się z nami: tel. 58 511 62 56.